Label 10

Home » » USAHA HALUS YANG MENYESATKAN D MALAM TAHUN BARU !! AZHAR IDRUS WAJIB TANGGUNG DOSA !! part 1

USAHA HALUS YANG MENYESATKAN D MALAM TAHUN BARU !! AZHAR IDRUS WAJIB TANGGUNG DOSA !! part 1

Written By AAKJ on Monday, January 2, 2012 | 8:02 AM
PANDANGAN ULAMAK MENGENAI ALAT MUZIK

Terdapat pelbagai pandangan di kalangan ulamak mengenai perkara di atas. Mereka tidak sepakat mengenainya disebabkan perbezaan pandangan dalam memahami hadis-hadis yang menyebut mengenai alat-alat muzik dan juga dari segi penentuan kedudukan martabat hadis-hadis yang diriwayatkan mengenainya.

Golongan Ulamak Yang Pertama


Sebahagian ulamak mengharamkan hampir semua bentuk alat-alat hiburan atau muzik. Mereka berdalilkan kepada beberapa hadis yang menyebut tentang alat-alat muzik yang ditegah oleh syarak sepertimana berikut:

a) Diriwayatkan oleh Abu Umamah r.a. bahawa Rasulullah sollallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud:

Bahawa Allah ‘Azza wa Jalla telah membangkitkan Aku menjadi Nabi dengan membawa hidayat dan rahmat kepada orang-orang mukminin dan Allah telah memerintahkan Aku supaya menghapuskan alat ma’azif (alat bunyi-bunyian), alat-alat mazamir (seperti seruling) dan alat-alat awtar (alat-alat muzik bertali), salib dan perkara-perkara jahiliah ………..( hingga ke akhir hadis ).
( Riwayat Abu Daud al Thoyalisi )

Hadis ini diriwayatkan oleh al Imam Abu Daud al Thoyalisi dan lafaz hadis ini dari riwayatnya dan juga diriwayatkan oleh al Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Mani’Al Harits Ibnu Abu Usamah pula meriwayatkan dengan lafaz yang bermaksud:

Bahawa Allah Azza wa Jalla telah membangkitkan Aku (menjadi Nabi) dengan membawa rahmat dan hidayat kepada sekelian alam dan Allah memerintahkan Aku supaya menghapuskan mazamir, ma’azif, arak dan berhala-berhala yang disembah pada zaman jahiliah ……..( hingga ke akhir hadis ).

Hadis Abu Umamah ini terdapat pada rawinya Ali bin Yazid al Ilhani dan dia adalah lemah keadaannya, tetapi oleh kerana ia disokong oleh sumber yang lain seperti hadis Ibnu Mas’ud dan lain-lain sahabat maka hadis ini menjadi kuat. Antara hadis yang menyokong hadis itu juga ialah hadis riwayat Ibnu ‘Abbas r.a. yang telah berkata:
الكوبة حرام والدن حرام والمعازف حرام والمزامير حرام
Maksudnya: Kubah itu haram, dannu itu haram, ma’azif itu haram dan alat muzik jenis bertiup itu haram. 

Hadis ini diriwayat oleh al Imam Musaddad dan al Imam al Baihaqi dalam al Sunan al Kubra secara mauquf dan diriwayatkan oleh al Bazzar secara marfu’.

b) Dari Ibnu ‘Abbas r.a. bahawa Rasulullah sollallahu ‘alaihi wasallam bersabda yang bermaksud: Aku diperintahkan untuk merobohkan alat gendang dan alat hiburan yang ditiup.
Dikeluarkan oleh al Dailami

c) Daripada Ibnu ‘Abbas r.a. bahawa Nabi sollallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud: Apabila tiba hari kiamat, Allah Azza wa Jalla berfirman: Mana mereka yang menjauhkan pendengaran dan pemandangan mereka daripada alat-alat permainan syaitan? Asingkan mereka…..(hingga ke akhir hadis)
Dikeluarkan oleh al Dailami

Berkata al Imam Ibnu Hajar, hadis ini jelas menunjukkan pengharaman alat-alat hiburan yang mendatangkan sukaria dan gembira yang membawa kepada kelalaian.

d) Daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah sollallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda yang berkmasud: Satu kumpulan daripada umatKu pada akhir zaman, ditukarkan mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Sahabat bertanya: Ya Rasulullah, adakah mereka orang-orang Islam ? Sabda Baginda: Ya, mereka mengucap dua kalimah syahadah iaitu mengaku bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahawa Aku adalah pesuruh Allah dan mereka mengerjakan puasa. Para sahabat bertanya: Mengapa mereka menjadi begitu, ya Rasulullah? Sabda Baginda: Mereka bermain dan berhibur dengan alat-alat bunyian dan penyanyi-penyanyi wanita dan dengan rebana serta mereka minum berbagai jenis arak dan mereka bermalam dengan minuman mereka dan hiburan riuh rendah mereka, maka pada pagi hari mereka telah ditukarkan rupa menjadi monyet dan babi.

Hadis ini diriwayatkan oleh al Imam al Musaddad dan Ibnu Hibban dengan lafaznya yang bermaksud: Telah bersabda Rasulullah sollallahu ‘alaihi wasallam: Tidak berlaku hari kiamat sehingga ada satu kumpulan……..(hingga ke akhir hadis sebagaimana riwayat di atas ).

e) Sabda Rasulullah Sollallahu ‘alaihi Wasallam yang bermaksud: Akan berlaku pada umatKu oleh beberapa kumpulan atau kaum menghalalkan zina, sutera (dipakai oleh kaum lelaki), arak dan ma’azif (alat-alat bunyi-bunyian).
(Hadis Riwayat al Bukhari dan Abu Daud)

Demikianlah beberapa hadis yang menjadi dalil kepada sebahagian ulamak yang mengaharamkan alat-alat hiburan (muzik).

Dalam kitab al Muhazzab oleh al Imam Abu Ishak al Syirazi ada menjelaskan bahawa bermain alat-alat muzik itu haram sekalipun tidak diiringi dengan lagu. Kata al Syirazi:

ويحرم إستعمال الألات التى تطرب من غير غناء كالعود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار
Ertinya: Dan diharamkan menggunakan alat-alat (muzik) yang dibunyikan tanpa ada lagu seperti gitar, thunbur, ma’zifah, thabl (gendang) dan mizmar.


Adapun dalilnya ialah firman Allah yang bermaksud: Dan ada di antara manusia yang membeli “ Lahwa al Hadis ” bagi tujuan menyesatkan manusia daripada jalan Allah..
( Surah Luqman: 6 )

Berkata Ibnu Abbas: “ Lahwa al Hadis ” sesungguhnya itulah alat-alat hiburan.

Al Imam al Nawawi mengatakan dalam kitabnya al Minhaj dalam Kitab al Syahadat:

ويكره الغناء بلا آلة وسماعه ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور وعود وصنج
ومزمار عراقي واستماعها.
Ertinya: Makruh menyanyi dengan tidak disertai alat (muzik) dan mendengarnya. Dan adalah haram menggunakan alat (muzik) yang menjadi syiar peminum-peminum (arak) seperti thunbur, gitar, shanj dan mizmar ‘iraqi dan haram mendengarnya.

Demikianlah pandangan beberapa orang ulamak besar dalam mazhab syafi’e mengenai hukum menggunakan muzik dan mendengarnya. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh beberapa ulamak besar yang lain seperti al Syeikh Ibnu Hajar dalam kitabnya al Zawajir dan juga al Imam al Ramli al Syafi’e sebagaimana tercatat dalam kitab Nihayah al Muhtaj ila Syarh al Minhaj (8/296), yang menggambarkan inilah pandangan umum dan masyhur dalam mazhab syafi’e.

Ulama-ulama dalam mazhab syafi’e bukanlah satu-satunya mazhab yang mengharamkan hampir kesemua alat-alat muzik, bahkan didapati mazhab-mazhab yang lain seperti Hanafi dan Hanbali juga berpandangan sedemikian.

Berkata Ibnu al Qayyim dalam kitabnya Ighathah al Luhfan min Masyahid al Syaithan (1/255-256): Ertinya: Mazhab Abu Hanifah dalam perkara ini adalah mazhab yang paling keras dan kata-katanya mengenai perkara ini adalah kata-kata yang paling tegas. Para sahabat Abu Hanifah dengan tegas mengatakan haram mendengar semua jenis alat hiburan seperti seruling, kompang bahkan termasuk memukul-mukulkan tongkat kecil (cota) sekalipun. Mereka dengan tegas menyatakan bahawa ianya adalah maksiat, boleh membawa kepada fasiq dan kesaksian ditolak.

Dalam Mazhab Hanbali, berkata Imam Ibnu Qudamah al Hambali dalam al Mughni yang boleh disimpulkan sebagaimana berikut:

Hiburan itu tiga keadaan:

a) Haram- iaitu memetik tali-tali alat permainan dan alat-alat yang ditiup, memalu gambus,thunbur dan lain-lain alat hiburan. Sesiapa yang sengaja mendengarnya maka ditolak kesaksiannya kerana diriwayatkan daripada Saiyyidina Ali r.a. bahawa Nabi Sollallahu ‘alaihiwasallam bersabda yang maksudnya: Apabila telah nyata pada umatKu lima belas perkara nescaya bala akan menimpa mereka. Maka Baginda menyebutkan di antaranya: Muncul alat-alat nyanyian dan alat-alat hiburan.

b) Harus- iaitu duff (kompang), kerana Nabi Sollallahu ‘alahi Wasallam telah bersabda yang maksudnya: Zahirkanlah kerja perkahwinan itu kepada orang ramai dan kamu palulah kompang padanya.

c) Makruh- iaitu memalu kayu pada kayu apabila tidak dicampur dengan perkara haram atau makruh.

Berkata al Imam al Sayyid ‘Alwi al Maliki al Husni: Ketahuilah bahawa alat-alat hiburan yang mempunyai tali seperti rabab, gitar dan qanun haram mendengarnya dan haram memainkannya mengikut pendapat yang masyhur dari mazhab yang empat dan wajib mengingkarinya (mendengar alat-alat tersebut) dan memberikan nasihat mengenainya

Adapun memukul rebana tidaklah mengapa dalam majlis pernikahan berdasarkan hadis Nabi Sollallahu ‘alaihi Wasallam yang bermaksud: Iklankanlah pernikahan dan kamu pukullah rebana (al Duff) di atas pernikahan itu. Namun tidak harus memukulnya selain daripada majlis pernikahan menurut pendapat yang masyhur tetapi lawan pendapat yang masyhur, harus memukul (alat rebana) dalam semua upacara majlis kegembiraan orang-orang Islam.
Share this article :

+ comments + 153 comments

January 2, 2012 at 2:28 PM

golongan ulama' kedua?

January 2, 2012 at 2:40 PM

perangai kau ni dah macam yahudi, suka menyempitkan sesuatu yang mudah. pergi belajar btul2 la bongok

January 2, 2012 at 2:42 PM

ok aku quote balik; Sebahagian ulamak mengharamkan hampir semua bentuk alat-alat hiburan atau muzik. Mereka berdalilkan kepada beberapa hadis yang menyebut tentang alat-alat muzik yang ditegah oleh syarak sepertimana berikut.......

so aku nak tau pulak sebahagian ulamak yang tidak mengharamkan alat muzik nih pakai dalil yang mana?

January 2, 2012 at 2:48 PM

Sebahagian Ulama megatakan Bermain Alat muzik X perr , tpi Kalau melalaikan Jadi Haram

January 2, 2012 at 2:50 PM

before you cakap ustaz azhar tu cuba utk menyesatkan,u have to think apa sebenarnya maksud yg mendalam bila ustaz cuba bagi explaination..
memperlekehkan orang yg berilmu yang sedang cuba memberi ilmu adalah satu perkara yang tiada sivik..and one question,yg mne yg you rasa sesat??
moga Allah lapangkan dada you utk cuba mendalami lagi ilmu agama...

January 2, 2012 at 2:52 PM

boleh buat orang jadi sesat kalau tak faham nie.... hati2 penulis sebe;lum copy mana2 statement

January 2, 2012 at 2:55 PM

and maybe apa yg you cuba post ni pon you tak sempat faham or tak cuba faham..its just copy and paste..
bdwy,apa yg berlaku malam itu lebih baik daripada countdown dengan perkara2 maksiat..
Allahuakbar!!

January 2, 2012 at 2:59 PM

kenape aku x pernah jumpe pn hadis2 ni? kau ni wahabi ke?

January 2, 2012 at 3:04 PM

rasuah n salahguna kuasa (gne duit zakat, seleweng duit rakyat) xpe pulak ye..ulama umno senyap je..umno parti sampah..

January 2, 2012 at 3:11 PM

dEAR wRITER,
HOPEFULLY U'LL FIND A TRUTH SOONER OR LATER. PLZ LOOK AROUND U & FIND A BETTER COMMENT ABOUT COUNTDOWN PARTY LIKE AT BUKIT BINTANG, STADIUM MERDEKA & I-CITY THAT HAVE A LOT SINS HAPPEN THERE, RATHER THAN U COMMENT ONE ALTERNATIVE BENEFICIAL COUNTDOWN EVENT.

January 2, 2012 at 3:15 PM

aduuuhhh...dahlah copy paste je orang punya. kesian doohh umno ni..alahaiii

January 2, 2012 at 3:18 PM

lu sakit hati ka bro i-city x ramai org...hahaha

January 2, 2012 at 3:22 PM

Awak buat la ceramah, tengok berapa orang yang datang,

January 2, 2012 at 3:25 PM

Nei mnatam Ustaz PHDDDD mana pulok...Bodo sgt, dia sdiri paham ke x dop tau apa yg dia tulis nei.. Orang yg bawa kebaikan pon mung nak kutuk, aku rasa mung sdiri xbetul DOSA mung byk mana dop tau nak bgtau dosa org lain. Eeee, geliiii!!memalukannnn,

January 2, 2012 at 3:28 PM

ni sume bidaah..ape yg korg buat mlm tu byk perkara bidaah..bek lg pegi countdown kat klcc

January 2, 2012 at 3:47 PM

kalau aku kata hang bodoh hang marah!!! kalau tak tau pi belajaq... jangan dok tunjuk kebodohan hang kat sini.hang pi ka majlis tue?depa semua tak solat magrib dan isyak ka?depa ada minum arak ka kat situ?ada yg bukak aurat dan bergaul dengan bebas ka dalam majlis tue... selama nie yg dok sambut dengan segala yg jelas haram yang tak buka mulut busuk hang tu plak ya....hang nie orang islam ka? aku ragu-ragu......

January 2, 2012 at 3:47 PM

FITNAH FITNAH AAKJ PEMFITNAH PENIPU DAN PEMBELIT
FITNAH FITNAH AAKJ PEMFITNAH PENIPU DAN PEMBELIT
FITNAH FITNAH AAKJ PEMFITNAH PENIPU DAN PEMBELIT
FITNAH FITNAH AAKJ PEMFITNAH PENIPU DAN PEMBELIT
FITNAH FITNAH AAKJ PEMFITNAH PENIPU DAN PEMBELIT
FITNAH FITNAH AAKJ PEMFITNAH PENIPU DAN PEMBELIT
FITNAH FITNAH AAKJ PEMFITNAH PENIPU DAN PEMBELIT
FITNAH FITNAH AAKJ PEMFITNAH PENIPU DAN PEMBELIT
FITNAH FITNAH AAKJ PEMFITNAH PENIPU DAN PEMBELIT
FITNAH FITNAH AAKJ PEMFITNAH PENIPU DAN PEMBELIT
FITNAH FITNAH AAKJ PEMFITNAH PENIPU DAN PEMBELIT
FITNAH FITNAH AAKJ PEMFITNAH PENIPU DAN PEMBELIT
FITNAH FITNAH AAKJ PEMFITNAH PENIPU DAN PEMBELIT
FITNAH FITNAH AAKJ PEMFITNAH PENIPU DAN PEMBELIT
FITNAH FITNAH AAKJ PEMFITNAH PENIPU DAN PEMBELIT
FITNAH FITNAH AAKJ PEMFITNAH PENIPU DAN PEMBELIT
FITNAH FITNAH AAKJ PEMFITNAH PENIPU DAN PEMBELIT
FITNAH FITNAH AAKJ PEMFITNAH PENIPU DAN PEMBELIT
FITNAH FITNAH AAKJ PEMFITNAH PENIPU DAN PEMBELIT
FITNAH FITNAH AAKJ PEMFITNAH PENIPU DAN PEMBELIT
FITNAH FITNAH AAKJ PEMFITNAH PENIPU DAN PEMBELIT
FITNAH FITNAH AAKJ PEMFITNAH PENIPU DAN PEMBELIT
FITNAH FITNAH AAKJ PEMFITNAH PENIPU DAN PEMBELIT

January 2, 2012 at 3:53 PM

kalau setakat copy and paste dalil dari blog lain baik tak payah pakcik. jangan menggunakan kefahaman dalil untuk mendabik dada. semoga Allah memberikan hidayah supaya anda berhenti memfitnah.

January 2, 2012 at 3:58 PM

eh..mna aakj???
hebat ko pnya pemahaman psal hadis...tp de x ko tya pndpt ulama'/ustaz lain psal bnda ni sbl ko bt entry ni?ulama' dlm umno kt pa?ustaz fathul bari pndpt dia mcm mna plak? da x hadis yg membenarkan kita kata seseorg tu ejen syaitan..?

January 2, 2012 at 4:05 PM

ya Allah, berat statement lu ni bro. jgnla suke2 menyalahkn org sesuke ati je. cermin dri sendri dgn org skeliling lu dulu. kalo camtu bolela aku letak statement pasal kerajaan membenarkan penjualan arak!! cubala jwb!!!!

January 2, 2012 at 4:06 PM

penulis tak jujur dlm menukilkan qaul2 ulama dalam bab musik. sebab tu dia paste ape yg kena dgn mulut dia, dan dia mendiamkan sebahagian yang lain. kerana ape, kerana dia berhujah menurut hawa nafsunya sahaja. ataupun dia berpandangan ulama2 yang mengharuskan musik tetapi mengharamkan perbuatan yang haram apabila bermusik adalah sesat. sebab tu dia tidak paste kan kata2 ulama yang mengharuskan musik selagi tidak melalaikan.

maaf saudara. saya sudah baca blog mengenai musik menurut pandangan ulama, mempunyai 3 pandangan yang berbeza, apa yang kamu paste pada blog kamu adalah pandangan pertama, pandangan kedua mana? dan pandangan ketiga mana? l

January 2, 2012 at 4:09 PM

sambutan new year kat tempat lain xde men gitar ke? ke diorang sume guna minus one je utk berhibur? btw, sedara admin klu nak buat story n x nk org ckap "bias", kna la story suma tempat yg sambut new year serba sket.. jgn nak buka aib orang2 tertentu disebabkan kepentingan tertentu.. nati kat akhirat Allah buka aib sedara admin.. wallahua'lam.. ^_^

January 2, 2012 at 4:21 PM

Hihihihi...menyerlahkan kejahilan sendiri..inilah contoh orang yg kurang didikan agama Islam

January 2, 2012 at 4:22 PM

"When you speak, speak the truth; perform when you promise; commit not fornication; be chaste; have no impure desires" -Rasulullah

January 2, 2012 at 4:23 PM

Salah satu tanda kiamat...
agama cuba dimonopoli oleh yang bukan di kalangannya...
wallahualam...

January 2, 2012 at 4:27 PM

bila agama dipersendekan krn politik..tobatlah admin blogger ni wey..

January 2, 2012 at 4:34 PM

hendaklah kalian berkata benar ataupun diam... kita xmampu nak buat dakwah cara A, kita buat cara B... sedihla cmnie.. tlg lah sye bru nak jinak2 dengan ustaz2 dah ade org kate mcm nie... dimanakah dakwah HIKMAH yg tuan blogger nk tunjukkan?? Ya Allah ampuni kami... T_T

January 2, 2012 at 4:42 PM

UMNO selalu anjurkan konsert, apa hukumnya pulak? mintak pendapat 'Ulamak UMNO' bagi pendapat?

January 2, 2012 at 4:48 PM

UMNO hnye ske bwt bnde maksiat je....jgn

January 2, 2012 at 4:49 PM

ade jgk org yg xpuaz hty ngn ustz azhar ny.....

January 2, 2012 at 4:57 PM

nk mampus agknya nate AKKJ..sesat sungguh dh..kesian aku ngn ank bini dia..

January 2, 2012 at 4:59 PM

astaghfirullahalazim....

alat muzik tu dibenarkan kalao x melalaikan,
jgn menyempitkan agama islam... islam ni syumul.. jgn sbb nk menyokong satu pihak.. awak dh buat dosa tnp awak sedari.. jga kata2 dan penulisan... awak bukan sj boleh merosakkan akidah diri sndr..tetapi juga boleh rosakkan akidah org2 lain yg kurang agamanya.. banyak dosa awak nk tanggung tu encik aakj... klo awak rsa awak tertanggung dgn dosa fitnah ni.. awak boleh teruskan...tp sy rsa awak x tertanggung kut dgn azab Allah kat akhirat.. mohon di padam entry ni..
"sesungguh fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh"

January 2, 2012 at 5:09 PM

Nama pn khilaf ulama..tergantung pd kita nk pegang yg mna kn...cuba kasi lengkap skit entry hang.. Golongan ulama lain tulis la skali..Jangn nk manipulasi org..

January 2, 2012 at 5:12 PM

tu la klo da taksub ngn umno,,semua benda baik org lain nampak buruk.pegi mngaji sampai abeh dulu..tapi cari la ustaz yg btl2 tau dalil semua..jgn cari ustst umno...

January 2, 2012 at 5:20 PM

kpala otak kau

January 2, 2012 at 5:20 PM

Subahanallah...Sejujurnya ana rasa kasihan sangat dengan tuan punya blog sebagai salah seorang saudara Islam .. tolonglah jangan jadi penyebar fitnah dan mendekati ciri2 munafik..istighfar banyak2.. ana doakan moga Allah buka pintu hidayah untuk kita semua. InsyaAllah. Amin.

January 2, 2012 at 5:34 PM

salam... saya merasakan topik anda adalah agak keterlaluan... mengapa perlu membuat satu tomahan tanpa berfikir dengan pandangan yang luas... saya faham saudara cuba untuk mencari salah seseorang itu... tapi cuba saudara lihat dari sudut positif.. berapa ramai yang pergi ke situ utk mengelak drpd membuat maksiat... saya melihat blog anda penuh dengan kritikan walaupun hal nye kecil... saya berharap semoga saudara dapat muhasabah diri... saya simpati dengan saudara kerana mempunyai sifat hasad dan dengki yang keterlaluan.... sekian... terima kasih... (saya tau saudara akan respon dengan cacian dan makian terhadap saya. tetapi saya akan maafkan saudara...)

January 2, 2012 at 5:39 PM

Tgk blog nampak mcm tentera dajjal, tapi bila aku baca artikel baru tau kompom tentera dajjal otak kemetot rupanya.
NEXT!

January 2, 2012 at 5:46 PM

blogger yang bodoh dan kaki fitnah..(nada lembut) kalau dah pandai sangat..pegilah jumpa ustaz azhar tu. bincang dengan dia. ajar dia halal haram..kalau xcukup..pegilah jumpa tok guru nik Aziz..kata lu hebat sangat kan..(nada yana samshuddin) Kalau rasa dorang xcukup hebat lagi. pglah jumpa al-Qaradhawi.takut ke..?? kalau takut..baling batu sembunyi tangan..jangan jadi jantan..pg siam..pg potong "itu". jadi maknyah..u punya pm..tara larang u buat miss nyah..seswai sangat u jadi nyah. halal jer klu org umno..tp benda baik..lu fitnah macam2. dasar kaki spin..kaki fitnah..asyik2 cerita sex je umno ni.u punya statment baaaanyak merapu macam itu cibai lor. hang memang xdaq teloq. copy n paste. ilmu tkdak. (nada cakap dengan budak pra sekolah)
foot note* kaki fitnah ni ahli neraka.

January 2, 2012 at 6:08 PM

sape ad gmbr azmi ni..
sila upload..
kita kasi gegar ni org..
bhya ni klu x tangkap

January 2, 2012 at 6:12 PM

orang camnie elok hukum gantung jer . tak pon sula . sebab pandai menyebarkan fitnah bersulamkan hadis . memang sial

January 2, 2012 at 6:18 PM

ko ni mmg UMNO nyer barua kan...!!...berjoget bercampur laki pompuan takpe.. sambut tahun baru cara berdakwah santai mcm ni ko kata sesat...!!..mmg cetek ilmu betul si bahalol ni

January 2, 2012 at 6:23 PM

wahai blogger..?? paham takmaksud khilaf..???


ok tak paham so jgn tunjukkan diri tu bodoh..simpan jer bodoh tu diam2..=)


gua pasti org tegur pun tak lut ni,, sbb hati tu dah busuk..=) hipokrit ke apa ni., klcc,bb, i cty, dataran merdeka tu cmner..

January 2, 2012 at 6:32 PM

OI azmy awang kelana jaya..dah takde keje dah ke..
jahil sendiri kata kat orang..so paham la diri sendiri yea..takpayah dok kata kat orang...mu kate kat orng yg menegakkn agama..sama la mcm kau Menentang ALLAH dan RAsul...

takyah dok nbalas balik ckp saya ni..awk sndiri pon tao samaada ia patot atao x patot... saya x kata saya ni berilmu ke tak..byk orng dok sumpah ke engko..jadi saudara ..berhati2 la yea..kerana byk nya kutukan dan SUMPAHAN Manusia jatoh ke atas mu..yg jua Kamu bukan seorang pembela agama...begitu jua lah banyak nya MURKA ALLAH jatoh ke atas mu..aku ckp ni brdasar kan Hadis Nabi..kalau maseh dok kata Orang mcm Ustaz Azhar tu sbgai..*ape2 yg ko nak kate tu* so takpe la yea..nnty kite panggil orang nye mai sndiri untuk berjumpa tuan....Sendiri tulis sendiri pikir la..Sesungguhnya berjuta2 orang yg dok tgk blogg encik ni..jadi berjuta2 juga la Murka ALLAH Ke atas mu..aku tao kao ni bukan nya takot kat ALLAH pon..sbab tu kau tak pernah nak Reti Bahasa..dah ade orang yg nak menyampai kan agama ..tetibe encik cakap camtu kt dia..kate beliau tu 'D*****!!! H****!! S***t!!"..so sendiri punya dosa ..sendiri la encik tanggung..AKU dah bagi aku punya komentar kat sini..so Engko Ya Azmy Awang!! kalo Kum cam ko ni tanak Muhasabah diri & bertaubat balik..pastu tak mau mintak maaf kt Ustaz azhar balik...ikot la..dah jadi BAPAK orang dah pon ..dah tua dah..dok kate Ustaz ni mcm2..Blah la.....aku bukan nak berlagak mulia tapi camtu la..'Orang yg berilmu xde dok ckp byk2 sebab dia berilmu..but orang yg tiada ilmu..cakap banyak macam unta saja" ' Sendiri makan cili sendiri kena la"..dah muka muka sendi pon macam unta..Pergi Mati la!!!! UNTA!!!! BAHANGONG!!!
"Bahalol + bengong"

January 2, 2012 at 6:36 PM

Assalamualaikum, aku tinggal kat Kelana Jaya dah 20 tahun, tak pernah nampak pun Ulamak ni kat surau-surau ataupun kat masjid. Ular dalam semak kot.

January 2, 2012 at 6:38 PM

biasa la tu..
ini semua kerja UMNO
diorg jelez I-CITY diorg xdapat sambutan..
sekian..
bila nk brubah bbudak umno ni..
byk sangat disogok duit.

January 2, 2012 at 6:58 PM

alhamdulillah..satu usaha yg murni saudara cuba bawa..tapi alangkah eloknye jika saudara buat kajian yg mendalam terlebih dahulu...dan paparkan segala bukti2 yg menjadi asas hujah dengan lebih teliti..dikhuatiri niat baik saudara akan menjadi fitnah dan minta dijauhi kita smue dari dosa fitnah..saye menanti penambahbaikan dari saudara insya allah..

January 2, 2012 at 6:59 PM

Not siding with anyone tapi u should see UAI real reason.. at least takde la dieorg gi Konsert yg u all anjurkan... tepekik terlolong... takde pulak u nak tegur.. Ape yg UAI buat adalah untuk menarik golongan muda dari buat benda tak elok... betul dia main guitar tapi asalkan tak melalaikan... itu sahaja... sooo.. sebelum kritik orang lain ape kate u kritik Konsert2 yg tak serupa bikin ngan Beer n alcohol tew??? sekian

January 2, 2012 at 7:00 PM

nampak tak entri kat atas ni die copy paste je...jelas yang die ni pon copy paste tanpa tanya pendapat ulamak yang sebenar..mungkin ada penerangan yg lebih jelas....

Anonymous
January 2, 2012 at 7:01 PM

Apa-apa ja la... Kutuk mengutuk= Iblis

Kn nabi da cakap:

Jangan lalai kepada Allah, kenal Allah dan dirimu dengan membandingkan beza dirimu dan Nabi Muhammad.. Akhlakmu, hatimu, akalmu, kesucianmu.......

Kedua, Jagalah hubungan mu dengan rasul, dan orang yang mengislamkanmu.

Ketiga, Jagalah hubunganmu dengan ibu bapamu,

Ke-empat, jagalah akalmu

Kelima, Jagalah kemaluanmu

Tidak lain dari ini Allah turunkan syariat kerana untuk memelihara perkara diatas...

Jangan biar diri diganti syaitan

January 2, 2012 at 7:10 PM

uai dikatanya ejen syaitan najib anjurkn konsert2 tu ejen ape pulak? jwbla klu beraniiiiiii jwbbb ko kan nk selamatkn malysia

January 2, 2012 at 7:22 PM

x perlu tmbh dosa korg kutuk2 kat page ni,, sile report je blog ni.. biar ia lenyap selame2 nye .. amin :)

January 2, 2012 at 7:23 PM

Macamana aku boleh tersesat kt blog sampah ni?

Ikhwan,
http://ikhwanshah.com

Anonymous
January 2, 2012 at 7:34 PM

semoga diri mu AAKJ,, ahli keluarga mu, keturunan mu, dan umat islam seluruh nya (termasuk aku) sentiasa mendapat hidayah dari NYA..semoga ALLAH tidak memalingkan hati2 yang telah DIA memberi hidayah..amin!!

January 2, 2012 at 8:03 PM

fitnah menggelabah nak mampus admin aakj nie

January 2, 2012 at 8:07 PM

aku bkn nk kutuk atau nk sokong mane2 pihak...

hadis bkn bende yg boleh disyarah dengan direct aka nafsu semata-mata.
setiap ayat yg digunakan ade penjelasan. bende yg ckp psl dakyah ni adalah satu fitnah tanpa usul periksa. ko nk tegur psl ceramah agama ni,tp asal ko xtengok ape jd kt i-city?kt BB? kt situ org wat bende elok ke?kalo sini dakyah,bende yg diorg wat kt BB ngan icity tu dakwah?bende elok?

January 2, 2012 at 8:16 PM

bro.. kasi pecah itu kilang arak dulu la bwu byk bunyi.. lg, haramkan sume konsert or reality tv yg ad..

January 2, 2012 at 8:18 PM

hidup lagi org jahiliyah zaman sekarang nie rupe nyerw...igt kn dah terkubur lame dahhh...
jgn jadi ABDULLAH BIN SABA' laaa.....

January 2, 2012 at 8:20 PM

BODO SUNGGUH TUKANG TULIS MENDE NIE...
ANOK AKU UMUR 10 THN PUN TAHU...
YANG MANA HARAM YANG MANA TIDAK...
HARAM KALAU BERLAKU KELALAIAN...

TOW BAB KETAWA GELAK-2..
DAH KELAKAR GELAK LAH DIA ORANG..
KO YANG TAKDE PERASAAN ..BUTA HATI MANA TAU Gelak-Gelak..

GELAK BANYAK-2. ISTIFAR JANGAN LUPA..
BENGGAP PAKCIK NIE.....

January 2, 2012 at 8:31 PM

BLOG INI BUKAN KEPUNYAAN ORG ISLAM, IA TELAH DICIPTA UNTUK MEMPROVOKASI DAN MELAGAKAN UMAT MELAYU ISLAM MALAYSIA. iA SENGAJA DICIPTA UNTUK TUJUAN PIHAK2 TERTENTU. PERCAYALAH OWNER BLOG INI ADALAH SEORANG KELING HINDU YANG MENYAMAR MENJADI SEORANG MELAYU ISLAM. MEREKA INI MEMANG TELAH DIBAYAR OLEH PIHAK2 TERTENTU ATAS SATU KELAB YANG SEMEMANGNYA BEROPERASI ATAS SATU TUJUAN YAITU UNTUK MEMECAH BELAHKAN BANGSA MELAYU ISLAM. MEREKA2 INI RAMAI, TERDIRI DARI LELAKI DAN WANITA, ADA YANG BEKERJA DI PEJABAT GUAMAN DAN MEREKA TELAH LAMA MENGKAJI SEDIKIT SEBANYAK HUKUM HAKAM ISLAM UNTUK MELAGA2KAN KITA. KEPADA HACKERS TERTENTU, HACK JE ACC INI. PERCAYALAH YANG KELING PARIA INI SUNGGUH RAMAI BILANGAN MEREKA.

January 2, 2012 at 8:32 PM

dah banyak orang comment kat sini..

so aku x nak tambah apa2..

Blogger adalah seorang yang bangang..

So ape2 yang ada dalam blog ni semua tak boleh nak pakai..

ok tengs bye!

January 2, 2012 at 8:35 PM

Astaghfirullahal 'azim.... aku bkn nk jd alim, ok!
tp, memandangkan dah banyak orang maki owner page ni and ada yang kata kutuk tu rakan syaitan. Aku just nak bagi nasihat: delete post ni!

kalau hang rasa apa yang ustzz buat salah, awat hang tak pi bagitau dia? pi post kat wall dia. kata tak buleh buat semua tu sebab dia ustaz. lain la kalau dia artis duk pi terkina- kinja kat atas pentas masuk tv tu~

hang ni menyedihkan la! What a shame on yourself!

Cheq, lain kali, jangan duk buat tuduhan melulu. Hang jangan duk kira sebahagian- sebahagian ja kalau hang nak dakwa seseorang tu!

January 2, 2012 at 8:37 PM

assalamualaikum...ni komen aku yg kurang ilmu...kalau k0 nk ckp UAI 2 sesat,abs nk ckp ape kt PM kesayangan k0 2?kt TPM k0 nk digelar ape plak?wt k0nsert yg melalaikn kt ICT 2 kire ibadah ea??hahaha...k0 b0d0hkn diri yg da b0d0...kesian kt k0...ni msti gara2 b'tuhan kan duet...bpe juta k0 dpt utk p0st ni??b'taubat laa selagi ade mase...

January 2, 2012 at 8:40 PM

azmykelanajaya bodo..

mari kita same2 sentiasa doakan perjuangan Ustaz Azhar Idrus dan umat islam dalam menegakkan agama ISLAM... Allahuakbar!!!

kami sayang Ustaz Azhar Idrus!

January 2, 2012 at 8:51 PM

tunggu dan lihat azab ALLAH S.W.T

January 2, 2012 at 9:05 PM

siti nurhaliza yg ko minat tu muzik die pakai straw ke..aku rase pakai gitar skali ngan aurat (pakej)..berikan lah hidayah kpd hambu mu ya Allah..

January 2, 2012 at 9:07 PM

Salam...kpd blogger ni, lebih baik anda komen dahulu program UMNO pada malam thn baru di i-city..dengan lagu, bercampur bebas laki perempuan, terpekik terlolong, terkinja2, membazir duit rakyat dengan bunga api, lg langsung xde faedah..program begitu lgsung x b'faedah & merosakkan anak2 muda ISLAM..

alat muzik - ulamak berselisih pndapat ttg alat muzik krn tiada dalil qot'ie atas pengharamannya..

buka minda, lihat realiti !

January 2, 2012 at 9:09 PM

MOGA ALLAH HAPUSKAN TENTERA DAJJAL SEPERTI AAKJ NIH...

January 2, 2012 at 9:10 PM

NAMPAKNYA RAMAI DI SINI MEMPERTAHANKAN HIBURAN DARIPADA DAKWAH.

INILAH BAHAYANYA APABILA MENGGUNAKAN PERAKAR-PERKARA SYUBAHAH DALAM BERDAKWAH.

RASULULLAH S.A.W. TIDAK PERNAH PUN GUNAKAN ALATAN MUZIK, SYAIR ATAU APA JUA BENTUK HIBURAN DALAM MENYEBARKAN DAKWAH

PADA HARI INI UMAT MELAYU PULA SANGGUP MEMPERTAHANKAN PERKARA YANG TIADA PERNAH RASUL LAKUKKAN

January 2, 2012 at 9:38 PM

macam ini ke cara nak raih sokongan... sudah2 la jadi bodoh... yang tulis tuh jangan la berfatwa pulak, jangan tunjuk pandai kalo perkara2 yang ulamak pon khilaf... kalo sendiri tak nak main gitar, takyah main gitar... nak keluar fatwa apahal?

January 2, 2012 at 10:28 PM

Penipu!..ustaz azhar da bagi tahu awal2 lagi,main gitar JANGAN SMAPAI JADI NAJIS! orang ketawa tapi orang faham apa yang dia sampaikan..

January 2, 2012 at 10:45 PM

gila pnye puak umno ni. kau xkomen plk psl umno wat countdown kt i-city, dtran merdeka..pk la yg mne bgus..

January 2, 2012 at 10:46 PM

sekurang2nya dia dakwah jas salleh woi!! xyah la nak petikaikan kalau ko tu org islam.. kalau betul ada salah silap dosa ke apa ke kat majlis UAI tu mungkin sedikit kalau ko nak bandingkan dgn konsert di tpt lain.. KO PAHAM TAK KENAPA DIORANG SEMUA MARAH???? ko penah dgr cerita tak? ada 3 org pesakit.. setiap sorang ada doktor dia sendiri. pesakit 1 dan 2 doktornya sgt malas sehingga tidak diberikan ubat kepada pesakit 1 dan 2 itu. tetapi lain pulalah dgn doktor kepada pesakit 3 yg menjalankan tugas dgn baik. satu hari sedang 2org doktor yg malas ini berehat2 di bilik pesakit ke-3, dtg lah doktor pesakit 3 ni utk memberi ubat kpd pesakit ke-3. dia mengeluarkan ubat dan letakkan diatas tapak tangannya lalu dimasukkan kedalam mulut pesakit itu. doktor2 malas td lantas berkata2 'hoi, doktor! tidak boleh kamu memberi ubat kepada pesakit tanpa memeakai sarung tangan krn ianya akan berkuman. lalu berkata doktor ke-3 itu, 'sarung tangan ku telah kusedekahkan kepada org diluar utk membantu mengangkat jenazah yg berada di bilik 1 dan 2'. aku bg cerita kanak2 ni utk kanak2 mcm ko senang nak paham. assalamualaikum

January 2, 2012 at 10:50 PM

kesian kat hang ...dah laa penat dok edit dan copy pase ayat orang ...ingat nak bangga diri laa konon..p laa kuliah mana2 ,,belajang skit ilmu agama..nie fardu ain pon lintang pukanq nak tegoq org plak

January 2, 2012 at 10:52 PM

nak tegur orang biar cara elok. kalu penulis ada salah tegur cara beradab. Rasulullah kna hina dengan umatnya masih boleh tegur dengan lembut. setiap orang ada buat silap. tak semestinya orang berilmu tak ada buat silap. tiada yang sempurna melainkan Allah. Kebanyakkan dalil yang penulis bagi saya pernah dengar. sebelum nak hentam orang cari dulu ada ke tak dalil itu dan sebelum nak tulis apa2 siasat dulu dan fikir kesannya.

January 2, 2012 at 10:54 PM

SAJER JER "aaKJ" NI NAK NAAIKKAN TRAFFIC BLOG DIA SECARA PUBLISITI MURAHAN MCM ARTIS LA KAN...KALO X LAKU BUKAK BAJU SELUAR DEDAH SANA SINI NTHEN "SAHAM" TERUS NAIK MENCANAK2 TP BAKAT HAMPEH....HAHAHAHA....

GOLONGAN ULAMAK YANG KE-2 & 3 SERTA KESIMPULANYA MANA?
KENAPA X COPY PASTE SMPAI HABIS? MASIH ADA PNDANGAN YG KE-2 & 3 SERTA KESIMPULANYA KAN?
JANGAN TAU PANDAI MEMUTAR BELITKAN AKIDAH UMAT ISLAM..JGN TERPEDAYA DGN ORG TUA NI.. KALAU KORANG NK KEPASTIAN PNDANGAN ULAMAK YG KE-2 & 3 SERTA KESIMPULAN SILA RUJUK DISINI:-
http://halaqah.net/v10/index.php?topic=4909.0

January 2, 2012 at 11:23 PM

kalau u jahil jgn lah dok pandai2 dlm bab agama..
lebih baik bertanya pd org yg alim...islam itu luas...jgn lah menyempitkan akal mu...moga mendapat hidayah...

January 2, 2012 at 11:24 PM

smoga Allah mmberi hidayah kpada kamu dan kami smua..

January 2, 2012 at 11:28 PM

kesian....moga diberi hidayah Allah sebelum ajal menjemputnya...aaminnn..

January 2, 2012 at 11:32 PM

PENYAKIT PALING BAHAYA APABILA SEORANG PESAKIT MENGAKU JADI DOKTOR !. BEGITU JUGA ORANG JAHIL MENGAKU PAKAR DALAM AGAMA !

APABILA SESUATU DISERAH KEPADA YANG BUKAN AHLINYA , MAKA TUNGGULAH MASA KEHANCURAN....

January 2, 2012 at 11:32 PM

kalau ada khilaf ulamak,tak boleh la nak menghukum seseorang tu sesat,..tapi nampak gaya penulisan bukan tujuan utama nak menegakkan agama islam,tetapi hanya utk menjatuhkan seseorang,..tak perlu la empunya blog,.org sekarang ni bukan nye tak cerdik,sume da cerdik2,.kalau zaman dulu2 kalau nk fitnah ni kat perkampungan org umno memang boleh la diorg percaya,..

January 2, 2012 at 11:55 PM

http://www.youtube.com/watch?v=vD6SFQmHUD4&feature=related
dengar dan paham wahai azmy kelana jaya...ko ni da la dlm fb pon pencacai..dlm blog lagi mencacai yg bukan2...bile ilmu cetek, jgn la ko cube nk putar belitkan...

January 2, 2012 at 11:58 PM

BLOGGER UMNO SAMPAH
BLOGGER UMNO SAMPAH
BLOGGER UMNO SAMPAH
BLOGGER UMNO SAMPAH
BLOGGER UMNO SAMPAH
BLOGGER UMNO SAMPAH
BLOGGER UMNO SAMPAH
BLOGGER UMNO SAMPAH
BLOGGER UMNO SAMPAH

BLOGGER UMNO KAKI FITNAH!!! MAKAN DUIT HARAM!!!
BLOGGER UMNO KAKI FITNAH!!! MAKAN DUIT HARAM!!!
BLOGGER UMNO KAKI FITNAH!!! MAKAN DUIT HARAM!!!
BLOGGER UMNO KAKI FITNAH!!! MAKAN DUIT HARAM!!!
BLOGGER UMNO KAKI FITNAH!!! MAKAN DUIT HARAM!!!
BLOGGER UMNO KAKI FITNAH!!! MAKAN DUIT HARAM!!!
BLOGGER UMNO KAKI FITNAH!!! MAKAN DUIT HARAM!!!
BLOGGER UMNO KAKI FITNAH!!! MAKAN DUIT HARAM!!!
BLOGGER UMNO KAKI FITNAH!!! MAKAN DUIT HARAM!!!
BLOGGER UMNO KAKI FITNAH!!! MAKAN DUIT HARAM!!!

BARU TADI AKU DENGAR KAT TV ALHIJRAH, ORG MAIN GITAR AKUSTIK TAPI BAWA LAGU BERZIKIR DAN MEMUJI ALLAH SWT. DALIL MANA YG KO AMBIK NI PAKCIK PEMFITNAH???..MAIN GITAR TU HARUS SELAGI TAK MELALAIKAN..KALAU KAU BACA BUKU2 MOTIVASI TAPI SMPAI TINGGAL SOLAT PON BOLEH KIRA HARAM GAK SBB JATUH KATEGORI LALAI SMPAI TINGGAL YG WAJIB. ORG YG PEGI DATARAN S.ALAM NI ADE SMPAI TAK MENUNAIKAN SOLAT KE??? MACAM APE YG BERLAKU KAT ICITY N BB??? SURAU ICITY PON UZUR MACAM HOTAK HORANG UMNGOK GAK!!! UMNOO NI MEMANG MUKE2 SEMUA MUKE KAKI TABUR FITNAH N OTAK BLUE. TU YANG RAM MEMORY OTAK ORG UMNO NI SMPAI TAK KISAH PASAL DOSA MENABUR FITNAH. DIE TAK HERAN PON KAN...

YANG JAHIL DIKATA TAKPE, YANG BAIK DIKATA JAHIL. tanda2 akhir zaman..semua bnde terbalik dah..yg terkinja2 macam beruk campor menari2 laki pompuan tu dikata biasa dan tak ape. yg dok diam, dengar ceramah yg menyampaiakn kebaikan dan ketawa bile buat lawak, dikata haram. pelik bin ajaib kan!!!

January 3, 2012 at 12:42 AM

dah xde ape yg nk aku kata..semua dh tertulis kt atas tuh...telan la semua fitnah2 yang ko taburkan aakj...

January 3, 2012 at 12:55 AM

gi jilat bontot HAMSOR la wahai ANJING BIJAN..mngampu la byk2...nnti kene soal dlm kubur ko gi mintk tolong ngan HASMOR & BIJAN bg backup ko...

January 3, 2012 at 12:58 AM

AAKJ...marilah kita sama-sama ingat mengingati...ISLAM TIDAK MEMERUKAN KITA TETAPI KITA MEMERLUKAN ISLAM...ISLAM YANG DIIKTIRAF OLEH ALLAH SWT.BUKAN ISLAM TEMPELAN.

January 3, 2012 at 1:07 AM

belaja la dlu btol2...selidik dlu pe yg ust tu buat...kite berdakwah mengikut peredaran masa...mcm tu la nk tarik org minat tntg Islam, nk kasik anak2 muda seronok nk degno ceramah sume, tp ko ni mmg suke wat anggapan yg salah, nauzubillah!!!

January 3, 2012 at 1:22 AM

AAJK = Aku Anjing Jalanan Kerajaan!!!! puuuiii!!

January 3, 2012 at 1:39 AM

Gelak sorang2 bila baca nie.... belajar la sampai habis sebelum kata org sesat...

January 3, 2012 at 1:51 AM

taubat la weh...

January 3, 2012 at 1:57 AM

wei blogger bodoh asal ko syap je..tkut sudah nampak sgt ko ney barua umno...ko memfitnah owg yg x brslah bgus sgatlah tu...najib tu wt parti syaitan kt i city tu ko x ckap ape plak...mmg dasar owg bodoh yg kuang ajar...

January 3, 2012 at 2:51 AM

nak celah cket ja.."jom heboh" halal ka?xclap da fatwa kan..pasal alat muzik ni sapa kuarkan fatwa?jgn kuar fatwa sndri dah la ye..nauzubillah..benda khilaf lu xperlu kecoh dgn satu pndapat jew..

January 3, 2012 at 3:20 AM

Kenapa anda taknak buat entri pasal konsert d dataran merdeka.. Dan icity.. Mungkin d situ program tak sesat ke?.. Haha

January 3, 2012 at 3:47 AM

ini blog pencacai umno!!hok deme duk anjor pesta2 halal ko? tahun baru kek KL dulu xdop men gitar ko? panggil belia tguk korea kek putrajaya dulu halal ko? umno xBABI...pencacainya BABI

January 3, 2012 at 3:49 AM

nak kuar hukum ngaji molep dlu deh!

January 3, 2012 at 3:51 AM

NAJIB TU YG PEMINPIN BAGI ORG NYANYI DEDAH AURAT HAMPIR BOGEL DAH PARA ARTIS MALAYSIA APA CERITA BEB???? HAHAHAHA MMG BANGANG BUDAK2 NI..NAK KATE BUDAK TP TAHIK BESAR LENGAN..BODOH BERLAPIS LAPIS MG NASIHAT NAJIB HORR...NAJIB LETAK Q BELAKA AGANYA YG JD HALAL BELAKA HAHAHAHAHA LETAK Q PADA ARTIS PEREMPUAN YG DAH TERANG BUAT DOSA..DI TELEVISION LAGI MAKSIAT MAKSIAT..NAJIB LETAK Q KUT PADA MAKSIAT JADI HALAL..??? HAHAHA NAJIB KALO NAK HALAL LETAK Q ,, JADI NAJIB Q ...LOGO HALAL BARU HAHAHA APE KEJADAH NI???????? MMG DASAR PUAK MENATANG !!!!!!!! ABLIS !!!!! HACURRR !!!!! HAIKKK PUUUHIEEEEHHH

January 3, 2012 at 4:07 AM

bodo punye penulis,jahil 2k..kayu api,bongok...sia2 je dpat,tau sbab ape??sbab ko yg cbe ssatkn org..dasar ilmu agama rendah,tu la ko sbuk sgat nk tulis citer pasal org,hri2 ko kne tgung dose..msti ko ni g smbut new year kt dtran merdeka kn??sbab tu ko x tau cter,pstu pndai2 plak wat cter karut nih...taubat la saudare...kawan2 boikot je blog bodo ni...jgn smpai jd najis...

January 3, 2012 at 6:44 AM

BODOH PUNYA TUAN BLOGGER...HAHAHAHA

January 3, 2012 at 7:14 AM

nih sedikit penerangan kepada tuan bloger yang terlebih pandai dan lancang mulot tuh.. smoge ALLAH x tarik nikmat anda..

Mengikut pendapat Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam kitabnya (Ihya’ Ulumuddin, vol 2, pg 283-301) telah menjelaskan bahawa terdapat tiga kompenen penting yang mempengaruhi hukum muzik yang mungkin akan berubah dari masa ke semasa iaitu zaman, makan dan ikhwan. 'Zaman' ini merujuk kepada masa iaitu apakah muzik itu melalaikan daripada jihad dan ibadah. 'Makan' pula merujuk kepada suasana, situasi, occasion atau upacara di mana muzik itu dipersembahkan. 'Ikhwan' pula merujuk kepada aktiviti muzik itu. Jika dengan muzik itu boleh menyebabkan mereka terdedah kepada manusia yang jahat atau membawa kepada kejatuhan moral, maka hukumnya secara automatiknya bertukar menjadi haram.

Menurut al Ghazali lagi inilah tiga komponen yang menjadi neraca bagi muslim di setiap zaman menghukum muzik iaitu zaman, makan dan ikhwan. Berbalik kepada soalan asal, apakah alat muzik yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan dalam Islam? Al-Ghazali menjelaskan (Ihya' Ulumiddin, vol 2, pg 271-272):

“ Tidak ada keterangan yang jelas dari sunnah yang melarang alat-alat muzik bahkan setengah alat muzik yang mempunyai bunyi yang baik tidak dilarang, ia tidak lebih daripada seperti kemerduan suara burung. Ianya dilarang jika ada hubungan atau dikaitkan dengan kumpulan peminum arak, homoseks dan lain-lain yang dilarang”.

Menurut pendapat (penganalisa dalil dan madzhab) Al-Qardhawi, nas-nas hadis yang mengharamkan alat muzik tertentu seperti seruling atau bertali itu adalah tidak benar atau ada kecacatannya. Ini juga berdasarkan pendapat al-Ghazali dalam kitab As-Sima' min Ihya' Ulumiddin. Antara hadis-hadis yang terdapat kecacatan ialah:

a) Hadis Riwayat Bukhari dari Abu Malik ra: “Akan ada dari kalangan umatku yang menghalalkan zina, sutera, arak dan al-maazif (alat nyanyian)”.

Status Hadis: walaupun ia adalah sahih Bukhari, tapi ia mudhtarib (bersimpang siur rawinya) dan mu'allaq (sanadnya terputus). Ahli hadis yang berpendapat demikian ialah Imam Ahmad, Abu Daud, Ibn Hazm, Abu Hatim, al Hafeedz azZahabi dan al Hafeedz Ibn Hajar Asqalani.
Kalimah mu'adzif dalam hadis di atas tidak disepakati sebagai yang dimaksud alat muzik.

b) Hadis Riwayat Imam Hadits muttafaqun 'alaih: "Setiap permainan yg dilakukan oleh seorang muslim itu adalah kebatilan kecuali senda gurau suami-isteri, berkuda dan memanah."
Menurut Al-Hafeedz al-Iraqi, statusnya Mudhtarib juga.

c) Dari Aisyah ra: "Sesungguhnya Allah mengharamkan biduanita (hamba perempuan), menjual-belinya, menghargai dan mengajarinya."
Menurut Ibn Hazm (al Muhalla) hadis dhaif.

Menurut pandangan Sheikh Yusuf Al-Qardawi berdasarkan pendapat Imam Al-Ghazali, alat muzik adalah semata-mata alat, misalnya gelas adalah alat jika digunakan untuk meminum air atau susu. Kereta adalah alat yang digunakan untuk merompak atau ke destinasi yang ingin dituju. Maka begitulah alat-alat muzik boleh digunakan untuk KEJAHATAN atau KEBAIKAN.

January 3, 2012 at 8:49 AM

assalamualaikum....adoi..blogger nie....xder usaha yg menyesatkan pun dr ustaz azhar idrus nie...niat dier nie baik..menyebarkan dakwah....ok la dier buat event nie...at least anak2 muda xder la terkinja2 kt dataran...jgn asyk pndng dr sudut negetif je...try dr sudut positif...kn xelok kalo pandang dr 1 sudut je...n lg satu...yg mengomen pun....xperlu la nk salah kn UMNO ke..xperlu main politik nie...asal salah je..politik main nye...nie pun sme...asyk pndng sudut negetif je...xperlu la mcm2....apa yg ustaz nie buat..adalah bgs...xpela..kalo org main tepuk amai2 ke..apa ke...2 salah org 2...bkn salah ustaz nie...ustaz nie dah jln kn tanggung jwb dier sbg penyebar dakwah...so terpulang kepada org yg menerima 2..sma ada nk terus kn apa yg dikata..or sekadar menerima tanpa amalan..ustaz nie bgs sbb dier mengikut arus pemodenan..serba serbi dier tau...penyampaian dier kne dgn keadaan semasa...so...artikel nie kalo blh buang la..mengelakkan dr ramai lg org yg salah anggap..leh menimbulkan fitnah nie....xperlu la org2 yg komen disini mengaitkan ngan parti2 politik....bosan dah aku dgr n melihat n ,membace nye...aku kalo nk ckp psl politik nie...1 je aku nk ckp...biar UMNO n PAS bergabung...sbb...PAS boleh guide dr segi agama..UMNO lak leh guide dr segi pembangunan...lain parti...xleh pakai..

January 3, 2012 at 9:43 AM

Puak2 Omno mmng mcm 2...diorng mmng suka mnghalang majlis ilmu..diorng mcm syaitan..panas bile dngar isu tntng ilmu...lagi satu orng umno nie suke tabur fitnah..x cukup lagi dngan media untuk sebar...umno mmng sesat...PM ko 2 dah murtad..ko pon same...FUCK U UMNO!!!

January 3, 2012 at 9:48 AM

Yang aku tahu bertepuk tampar jantan betina yg tak kawin tu yg berdosa. Tak pula pernah aku jumpa tepuk tangan sendiri tu Nabi kata berdosa. Banyak nor komen kat sini... maleh aku nak komen panjang. kalau aku komen karang, penuh 5 kilometer ke bawah... alamat berasap la komputer korang yg nak tambah komen... nak tutup komen: mamat ni memang hampeh. produk keluaran umno yg dah expired sejak lahir. kwang3.

January 3, 2012 at 9:50 AM

adoii.... berfikir duluw sblum nk tlis ssuatu... yg dok wat countdown yg ad nyanyian,menari,, terkinja2 tu,, xpew la plak ek??? ape haram jadah ko wat camni??? ase dri 2 ulamak sgt kew? bek la g kat ustaz azhar brbanding g kat tmpat yg pnuh mksiat 2... dalil psl ftnah ko prnah bc???

January 3, 2012 at 11:25 AM

aduhai.. yg ini jgak dikomen2n yg brnyayi dlam countdown yg xtutup aurat tu..xnak komen plak..yg trang2 xnak komen plak..

Anonymous
January 3, 2012 at 1:44 PM

erm..mmg kbnyakan org yg menentang apa yg ustaz Azhar Idrus nie buat mmg bodoh dan bangang..Ustaz nie buat atas pngetahuan ilmu dia..klu haram,trang2 dia x kan buat benda nie..korg ckp Ustaz nie bid'ah,yg bid'ah tu korg..mmfitnah org tnpa ilmu..cuba dtg jmpa Ustaz Azhar nie dan tnya knapa dia buat mcm nie..x de salahnya slagi x mlanggar syariat Islam..

January 3, 2012 at 1:46 PM

jgn dilayan golongan sesat cmni.. hanya duk sibuk perkara khilafiah... perkara Ijmak terabai, xde plak nak ambil peduli~

January 3, 2012 at 1:50 PM

tgk la bangsa kita sekarang ni suka hiburan dia ni berdakwah menggunakan pendekatan yg baik. tajuk blog ni x kena ni. mna blh suka2 tuduh org menyesatkan. siapa kamu untuk menilai. ahli ulamak?? cammon la... pelbagai cara nk berdakwah. dia x buat maksiat pon. korang gi tgk konsert kat stadium. beromen kat dataran dekat org2 ramai 2 pe cer. asal x jadi tajuk blog. isu agama ni jgn la pandai2 nk tuduh org sesat. tgk diri sendiri dlu k!

January 3, 2012 at 4:21 PM

konsert najib pegi tu x haram ke??????

January 3, 2012 at 4:24 PM

satu benda je nk bagi kt blogger ni... pppppuiiiiiiiiii

January 3, 2012 at 5:01 PM

Ehem ehem...nk ckp sikit la kan...UmNO Menentang Hukum hudud tu bkn sesat ke nmenye tu...UmNO menolak HUKUM ISLAM...BARANGSIAPA menolak hukum Islam Boleh Dikira KAfIR...!!!...Jgn cbe menyesatkan org la....konon nk bantu rakyat...diri sendiri pun tak terbantu...! Islam la sangat UMNO tu !!

January 3, 2012 at 5:21 PM

prkra baik yg bnyk lngsung x dpndg,, akn ttpi prkra yg slh walaupun skcil zarah pun diperbesarkan,, haishhh =_=
(dlm kes ni x slh p0n)

January 3, 2012 at 5:57 PM

klu mu nok pahala,
mu g bunuh belake puok hk tolok hukum hudud,
sebab puok2 tu tolok hukum ALLAH,
murtad namanyakan?
kalu puok2 ye bunuh mu, balasan mu syahid sebab berjuang di jalan ALLAH...
Kafir Harbi wajib dibunuh...

January 3, 2012 at 7:19 PM

semoge Allah membuke pandangan mu...
mg dok nampak baik org sbb mg leka dengan mencari buruk org...insaf2lah...UAI dok salah care dia...
dia tawu pe dia buat...
mg dok nampak ke perubahan pd rakyat malaysia kini...ramai mn pgikut dia...dok nmpk? bodo mg...insaflah...balik ke pangkal jalan...jgn dok asyik cari salah org...nnt salah sndri x trjage...Allah bke t aib mg...aishh..

January 3, 2012 at 7:20 PM

SI BODOH DAN CERMIN! SUKA ? GELI HATI MELIHAT GELAGAT KAMU SENDIRI DI DEPAN CERMIN? HEADER BLOG TU KASI UBAH. PALING DEPAN LEPAS TU BUANG KALIMAH ALLAH SWT TU. ROSAK ! HILANG INDAH KALIMAH TU. SELAGI TIDAK MELALAIKAN INSHAALLAH KITA SEMUA DI BAWAH LINDUNGAN YANG MAHA ESA. SEBAB ORANG2 MACAM KAU NI LA AKU EBRTAMBAH MENYAMPAH DENGAN POLITIK NEGARA NI.

January 3, 2012 at 7:21 PM

SI BODOH DAN CERMIN! SUKA ? GELI HATI MELIHAT GELAGAT KAMU SENDIRI DI DEPAN CERMIN? HEADER BLOG TU KASI UBAH. PALING DEPAN LEPAS TU BUANG KALIMAH ALLAH SWT TU. ROSAK ! HILANG INDAH KALIMAH TU. SELAGI TIDAK MELALAIKAN INSHAALLAH KITA SEMUA DI BAWAH LINDUNGAN YANG MAHA ESA. SEBAB ORANG2 MACAM KAU NI LA AKU EBRTAMBAH MENYAMPAH DENGAN POLITIK NEGARA NI. .

January 3, 2012 at 7:22 PM

SI BODOH DAN CERMIN! SUKA ? GELI HATI MELIHAT GELAGAT KAMU SENDIRI DI DEPAN CERMIN? HEADER BLOG TU KASI UBAH. PALING DEPAN LEPAS TU BUANG KALIMAH ALLAH SWT TU. ROSAK ! HILANG INDAH KALIMAH TU. SELAGI TIDAK MELALAIKAN INSHAALLAH KITA SEMUA DI BAWAH LINDUNGAN YANG MAHA ESA. SEBAB ORANG2 MACAM KAU NI LA AKU EBRTAMBAH MENYAMPAH DENGAN POLITIK NEGARA NI. ..

January 3, 2012 at 7:25 PM

Adek
Komen yg begitu banyak sekali disembur habis2an pada penulis nlog ni.
Tu ler, lain kli jangan ler main sembur je.
Kan dah kena sembur macam ni haha
Hope Allah tu melapangkan dada tuan empunya blog ni untuk berfikiran luas sebelum menentang mana2 pihak

January 3, 2012 at 7:44 PM

wkwkwkkwwkwkw..
lcu beno mu nih..
ngarut jew blog2 umporno nih..

January 3, 2012 at 7:50 PM

hambe rase penulis blog ni tidak mncapai kefahaman yg maksimum terhadap ilmu agama ni..harap mendalami lagi..isyaAllah,,

January 3, 2012 at 9:26 PM

aku benci org yg jahil berlagak n buat2 pandai cam tuan punya blog ni!!!!

January 3, 2012 at 9:42 PM

bila ada orang yang buat baik dan mendapat sambutan ramai pasti ada shaja makhluk yang tidak berpuas hati dan mahu menjatuhkannya.

main alat muzik jangan sampai jadi najis.


haish.
pegila tegur program kt i-city sane..kt KLCC.. kat dataran merdeka.. menari, bersorak suka..

January 3, 2012 at 10:22 PM

owner page ni ade tauliah ke?? kalo takde, sila serah diri ke Jabatan Agama yg berdekatan yer...

January 3, 2012 at 11:39 PM

padan muka hang.. tu lah fitnah sangat..

baik kau tutup jea blog nie.. sakit mentak lah lepas nie..

BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

January 4, 2012 at 12:39 AM

hahahahaha...nahhhh...hang kena tibai lg terokkkk....selamatkan malaysia konon...

January 4, 2012 at 12:57 AM

wei penulis yg bengong n bangang.. bodoh nyeeee... skolah mana dulu.. malu siot kalau tulis mcm ni.. hg nk kutuk pn kat ustaz.. agak2 la bro... rambut hg pn dh uban dah tu... ingat mati la sama, jgn dok syoq tulis ja.. fakta xdk, auta ja lebih..

January 4, 2012 at 1:53 AM

Kesiannya diaaaa.... Penat jer cut & paste entah dari sumber mana. Memalukan org UMNO jerrr. Nak cakap hal agama bersungguh sangat dia.

January 4, 2012 at 4:29 AM

kah...kah..kah... kesian sungguh kat blogger otak lembu mcm ni... nak kata tak cerdik mcm lembut sgt ayat tu... bodo + bangang la sesuai... takde satu pun komen yang ckp bagus, semua menyampah... bangang betul la kalau dia rasa dgn post camni boleh buat org percaya kat dia...
BODOH!!!!!

January 4, 2012 at 4:51 AM

dah la bini x tutup aurat..berat la mum..

January 4, 2012 at 12:05 PM

Ni sape yang sesat ni? tanye skit bleh? ape pasal admin blogger ni senyap jerk?

Kalo yer pon nak publisiti murahan.. toksahlah ko malukan UMNO.. toksahlah ko malukan DIRI SENDIRI.. Ko ni Ejen DAJJAL ker? dah bagus sgt ker?

January 4, 2012 at 1:03 PM

apa sal kerajaan umno tak haramkan..kalau dah tahu haram.....

January 4, 2012 at 2:38 PM

COME ON LA BRO..nak post tu leklok a sket..ny da tnye ustaz2 ke..pasal hadis2 ni sume..CEK LA DULU,,jgn sampai benda ni di jadikan FITNAH..kalau benda ni btol xpe la gak..KALAU FITNAH,..berdosa ko..FIKIR2KAN LAH...

January 5, 2012 at 7:29 AM

tuan blog ni copy n paste artikel kat dlm tenet je, tntg 3 khilaf pendapat ulama' psl alt muzik.. yg pertama mengharamkan(semua), yg kedua mengharuskan(semua), yg ketiga mengharuskan alat musik yg diketuk shj spt kompang dll, yg kita ambil disini merupakan pendapat kedua kerana sesuai dgn situasi masyarakat skrg.. beramal dgn slh satu drpd 3 pendapat ini dibolehkan.. tp si celaka empunya blog ni sgja paste pendapat yg pertama shj untuk menimbulkan kekacauan dn fitnah.. bertaubatlah wahai empunya blog..

January 5, 2012 at 6:00 PM

Bini kau x bertudung, kau biarkan saja ape hukumnye wahai si penulis (AAKJ - Azmy Awang Kelana Jaya) ? aurat bini kau halal untuk semua orang tengakkah? alim pelita.... bertaubatlah... moga Allah memberi hidayah kepada kamu....

January 5, 2012 at 6:01 PM

Bini kau x bertudung, kau biarkan saja ape hukumnye wahai si penulis (AAKJ - Azmy Awang Kelana Jaya) ? aurat bini kau halal untuk semua orang tengakkah? alim pelita.... bertaubatlah... moga Allah memberi hidayah kepada kamu....

January 6, 2012 at 11:00 AM

woi penulis... kau tu BODOH!!!!!!!!!!
woi penulis... kau tu BODOH!!!!!!!!!!
woi penulis... kau tu BODOH!!!!!!!!!!
woi penulis... kau tu BODOH!!!!!!!!!!
woi penulis... kau tu BODOH!!!!!!!!!!
woi penulis... kau tu BODOH!!!!!!!!!!

AAKJ.COM tak dak otak.. tua x sedaq diri..

AAKJ.COM tak dak otak.. tua x sedaq diri..

January 6, 2012 at 4:53 PM

kalu gni la blogger UMNo, memang orang leh nilai mana buruk mana baik..aduhai

January 7, 2012 at 8:40 AM

ok. dah paham. dah paham. makin besar makin paham muslihat politik . grrr

January 7, 2012 at 8:45 PM

Bo0o0o0 AAKJ.com .... ape yg ko tulis semua aku tanak caya .. bo0o0o0..

January 7, 2012 at 11:10 PM

saya baru tahun ni boleh mengundi.. rasa semangat dengan PRU. nk undi BN.. tapi lepas baca entry pakcik ni.. hadehhhh.. nampaknya saya tak ingin nak undi BN.. memalukan betul

January 8, 2012 at 12:15 AM

tobattt laa ...sebelum mati...

January 8, 2012 at 3:30 PM

As Salam & hello brader,

hadiths yg kau 'copy & paste' ini semua org bole buat. tapi pemahaman itu yg penting.

kalau dah tahu muzik tu haram, dah lama di Kuala Lumpur tiada pusat Hiburan + minuman + pelacuran + zina. ikut landasan agama yang sebenar. kau nak tengok muka monyet & babi banyak kat sana.

Alangkah baiknya kau mempertahankan agama dengan menyuruh / menulis blog supaya tutup semua pusat hiburan musik.

Perkara begini ini kau perbesarkan. Sedangkan perkara besar depan mata, kelompok seperti kau diam pula.

kita saudara sesama Islam sepatutnya bersahabat dengan baik, bukan mencari musuh.

jika orang itu sesat, nasihatkan orang itu kembali ke pangkal jalan.

JIKA KAU SESAT, AKU SEBAGAI SAUDARA ISLAM, MENGAJAK KAU KEMBALI KE PANGKAL JALAN YANG LURUS & BERTAUBATLAH. SESUNGGUHNYA ALLAH ITU MAHA MENGATUR , MAHA MENGETAHUI & MAHA PENGAMPUN .

AKU DOAKAN KAU KEMBALI KE JALAN YANG LURUS. AMEEN .

January 8, 2012 at 3:48 PM

Di sebabkan kau hebat menulis blog .

Aku cabar kau tulis blog mengenai "Rosmah , isteri PM Najib Razak yang tidak pakai tudung apetah lagi menutup aurat". SATU CONTOH YG BAIK UTK RAKYAT MALAYSIA.

Dalam penulisan blog tersebut, keluarkan sekali Hadiths mengenai aurat perempuan ( copy & paste pon xkisah )

Insyaallah kau akan dapat feedback / reply yg baik-baik belaka.


P/S : IF U ARE REALLY HAVE EXTRA BALL'S

January 8, 2012 at 6:36 PM

walaupun aku ni ahli umno tp aku mmg xsetuju ngn post ni..sesuatu hadis 2 perlu dikaji dan difahami secara mendalam sblm diterjemahkan..ustaz azhar pernah menyatakan alat muzik jika digunakan kearah dakwah dan tidak melalaikan adalah tidak haram.kita kne ikut perkembangan la bro utk menarik minat org muda skrg.lagipun ustaz azhar maen gitar pn bkn maen smpai 2 jam..tgk btol2 video 2..dia nmpak org ramai mula lalai dia terus stop maen xnak bagi org lalai..islam pn membenarkan umatnya berhibur tp berpada2 agar tidak lalai..bab2 hukum ni aku mmg xberani nk kata sbab ilmu xckup dlam dada ni.

January 10, 2012 at 2:17 AM

manusia yang terlalu bongok

Anonymous
January 10, 2012 at 2:42 PM

tgk sikit fb die..buat kajian dulu sbelum berkata..baik diam klu ayat mcm org yg xde pelajaran

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002024750645&sk=wall

July 29, 2012 at 11:12 AM

Ini part 1, belum habis lagi, tunggulah part 2 bongok!!!

Anonymous
September 22, 2012 at 2:19 PM

oi...tak yah taksub sgt dengan ustaz azhar tu... Dia dengan pendapat dia.. and Ustaz tu pun manusia juga... open minded sket.. Lain ulamak lain pendapat... tapi yang nyatanye ape yg ade dlm Wuran kite kena sebut... Tak yah sentap2 la pompuan.. kalau lu syok layan lagu2 syahdu merdu, jgn nak tunjuk emo kat sini...

Anonymous
October 27, 2012 at 9:04 PM

janganlah kamu pandang siapa yang memberi ilmu, tetapi pandanglah akan ilmu yang disampaikannya

Anonymous
November 5, 2012 at 9:26 PM

Nate penulis buat reka2 crita....tak takut azab!!!klu tak reti agama jge dok buat crita....

November 23, 2012 at 1:59 AM

Kalau u rasa u betul,terer sangat u pg jumpa UAI ajak dia berdebatlah kita tgk sapa bawak muka tebal..tu pun kalau berani..

Anonymous
September 26, 2016 at 1:22 AM

�� "SIAPAPUN YANG ENGKAU CELA" ��

Bismillah..

��Sahabat….
Siapa pun yang engkau cela, tapi Nabi mendahuluimu dengan sabdanya (artinya) "janganlah engkau mencela seorangpun" lalu seorang sahabat menjawab: "maka setelah itu aku tidak pernah mencela seorang yang merdeka, seorang budak, seekor unta, dan seekor kambing"
��(riwayat Abu Dawud no. 4084).

Sahabat ku….
Ingatlah ucapan ibnu mas'ud (artinya):
�� "mushibah itu disebabkan oleh ucapan, jika aku mengolok-olok anjing aku merasa takut akan berubah menjadi anjing. ⚡

�� Saudara ku…
Siapa pun yang engkau cela, baik rakyat jelata ataupun pemimpin ternama, pembantu ataupun majikannya, laki-laki ataupun wanita, anak muda ataupun orang yang lanjut usia, orang waras atau pun orang gila, aku hanya takut firman Allah ini menimpamu, ketika Allah berfirman dalam surat Al-Humazah (artinya):

1)�� Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.
Al-hamz (pengumpat) adalah mencela dengan perbuatan, seperti mengedip-ngedipkan mata, berisyarat buruk dengan tangan, kepala dan semisalnya.
Sedangkan Al-lamz (pencela) adalah mencela dengan lisan.
Dua-duanya sangatlah buruk.
2)�� Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
3)�� dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
4)�� Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) khuthamah.
5)�� Dan tahukah kamu apakah (neraka) khuthamah itu?
6)�� (yaitu) api (adzab) yang dinyalakan
7)�� Yang (membakar) sampai ke hati
8)�� Sungguh, api itu ditutup rapat atas (diri) mereka
9).�� (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang .

��(surat Al-Humazah: 1-9).

⚠⚠ Ingatlah orang-orang yang ingat, lalailah orang-orang yang lalai.
Allah mengancam para pencela dengan api yang menembus hati, dalam keadaan tertutup, belum lagi diikat dengan tiang-tiang yang panjang. ��������

Wallahu a'lam.

Semuga bermanafaat

°°°°°°°°°°°°
��Group WA & Telegram :
��@InginKenalSunnah
��Klik "JOIN" https://goo.gl/Op9xa4

Post a Comment

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. AAKJ World - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger